دستگاه برش آلمانی یا دستگاه برش قرقره ای

توضیحات :

این دستگاه به راحتی به دلیل داشتن قرقره روی پنل کناف حرکت می کند و می تواند پنل کناف را در هر اندازه برش زد