معرفی سیستم دیوار جدا کننده کناف

معرفی سیستم دیوار جدا کننده کناف

دیوار جدا کننده کناف، که معرف سیستم دیوار های جداکننده کناف هستند با نام درای وال نیز شناخته می شوند.
این سیستم ها برای دیوارهای غیر باربری که نقش تقسیم فضاهای داخلی ساختمان
را دارنداستفاده می شوند.
این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C,CW و U,UW بوده
که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها
نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی دیگری خواهد داشت، حاصل می گردد.فضای خالی داخل دیوار جدا کننده ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را به راحتی میسر می سازد.

این یک قابلیت بسیار مهم دیوار جدا کننده محسوب می شود.